30 December 2022

WINDOW DRESSING

WINDOW DRESSING?Oleh FY Al Haj Setiap kali pada hari terakhir penghujung bulan Jun mahupun bulan Disember akan terjadi apa yang dinamakan sebagai Window Dressing kepada kaunter-kaunter […]